Algemene Voorwaarden


Algemeen

1.1 De organisatie ziet erop toe de cursus of workshop voor iedere deelnemer zo prettig en leerzaam mogelijk te laten verlopen.
1.2 De organisatie staat altijd open voor feedback.
1.3 De prijzen op deze website zijn EXCLUSIEF BTW, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

Voorwaarden voor deelname

2.1 Als deelnemer ben je in het bezit van apparatuur die voldoet aan de gestelde eisen.
2.2 Indien van toepassing dien je als deelnemer ook te voldoen aan eisen die worden gesteld aan computer, software en internetverbinding.

Aanmelding en betaling

3.1 Aanmelding geschiedt door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier op de website
3.2 Deelnemers worden geplaatst op volgorde van aanmelding.
3.3 Na aanmelding ontvang je per e-mail een bevestiging en hierna een factuur. Deze dient binnen n week na factuurdatum te worden voldaan.
3.4 Bij aanmelding binnen n week voor (aanvang van de) cursus of workshop dient de factuur uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de cursus of workshop te zijn voldaan.
3.5 Als de betaling niet tijdig is voldaan, zal de deelnemer de toegang tot de cursus of workshop worden ontzegd.
3.6 Indien een cursus of workshop is volgeboekt, krijgt de deelnemer een voorstel voor een alternatieve datum, plaats of workshop afhankelijk van het programma.
3.7 De aanmelding is pas definitief na ontvangst van de betaling.

Annulering

4.1 Bij annulering tot n week (vijf werkdagen) voor de startdatum is de deelnemer 50,- Eur administratiekosten verschuldigd. Het verschil zal worden teruggeboekt binnen vijf werkdagen.
4.2 Bij annulering binnen een week voor de startdatum is de deelnemer het gehele cursusgeld verschuldigd en zal geen terugboeking plaatsvinden.
4.3 In beide gevallen is het ook mogelijk de deelname vr de startdatum geheel kosteloos over te dragen aan iemand anders. (Hiervoor dien de deelnemer zelf actie te ondernemen)

Lesmateriaal

5.1 De lesmaterialen van de organisatie zijn uitsluitend bedoeld voor privgebruik door de deelnemers.
5.2 Alle lesmaterialen, artikelen en blogberichten zijn en blijven eigendom van de organisatie.Openbaarmaking is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming en bronvermelding.
5.3 Na constatering van onrechtmatige publicatie van lesmaterialen zullen er kosten in rekening gebracht worden, welke ook direct gefactureerd zullen worden.

Vastleggen van beeldmateriaal.

6.1 De organisatie is vrij om tijdens de workshop gemaakt beeld materiaal (Foto en video) voor verdere distributie commercieel of anders te gebruiken.
6.2 De deelnemer is vrij het tijdens de workshop door de deelnemer gemaakte beeld materiaal voor eigen portfolio te gebruiken (Bronvermelding is verplicht).
6.3 Commercieel gebruik van het door de deelnemer gemaakte beeldmateriaal is echter niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van de organisatie en de op het beeld materiaal vastgelegde mensen.

Deelname veiligheid en schade.

7.1 Bij deelname is de deelnemer verantwoordelijk voor eigen veiligheid van mens en materiaal.(En daarvoor zover nodig eigen verzekeringen hebben)
7.2 De gebruikte apparatuur zal wanneer door de deelnemer gebruikt wordt met alle acht moeten worden behandeld.
7.3 Mocht een schade aan apparatuur toegebracht worden door de deelnemer zonder in acht neming van 7.2 zal voor betreffende apparatuur de kosten voor vervanging in rekening gebracht worden.
7.4 De organisatie zal de uiterste zorg nemen voor de veiligheid van mens en materiaal. Echter kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele geleden schade, verlies, diefstal of letsel.

Bron vermelding workshop bij foto's gemaakt door de deelnemers.

Workshop naam bijvoorbeeld "Richard Terborg Workshop"
Organisatie:
Richard Terborg
www.RichardTerborg.nl
photography@richardterborg.com